Startsida Umeå kommun

Finansieringsprogram

Det finns många olika möjligheter till finansiering av projekt. Här är några möjliga finansiärer med länk till respektive webbplats och/eller kontaktorganisation.

Projektfinansiering
   

Finansiär

Webbplats

Inriktning på bidrag

Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD)

www.icld.se

Kommunala partnerskapsprogram

SKL International

sklinternational.se

Projekt i utvecklings- och samarbetsländer

Allmänna arvsfonden

www.arvsfonden.se

Innovativa projekt för barn och unga

Ungdomsstyrelsen

www.ungdomsstyrelsen.se

EU:s ungdomsprogram m.m.

Statens kulturråd

www.kulturradet.se

Kultur i skolan, kultur i arbetslivet, internationella utbyten

Svenska institutet

www.si.se

Demokrati, kulturutbyten m.m.

Olof Palmes stiftelse

www.palmefonden.se

Internationella utbyten, studier, arbete mot rasism

Forum Syd

www.forumsyd.org

Ungdomsledda utvecklingsprojekt

Internationella programkontoret

www.utbyten.se

Olika typer av skolprogram, utbildning m.m.

Folke Bernadotteakademin

www.folkebernadotteacademy.se

Verksamhet, information och studier i bl.a. fredsfrämjande utveckling

Nordisk kulturfond

www.nordiskkulturfond.org

Främjar kulturellt samarbete mellan de nordiska länderna

Kulturkontakt Nord

www.kulturkontaktnord.org

Kulturprogram för professionella

Kulturfonden för Sverige och Finland

www.kulturfonden.net

Projektstöd och vistelsestipendier