Startsida Umeå kommun

EU:s fonder och program

EU ger ekonomiskt stöd till projekt inom flera olika områden, till exempel ungdomsutbyten, integrationsinsatser och kultur. Här kan du se ett urval av fonder och program.

Strukturfonder 2014–2020

EU:s strukturfonder, Tillväxtverket

Vägledning, information och resultat för Tillväxtverkets strukturfondsprogram.

Svenska EFS-rådet

Finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Sektorsprogram och övrigt

Erasmus+

Ett europeiskt utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa.

Horisont 2020

EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Kreativa Europa

Europeiska kommissionens program för kulturella och kreativa sektorer.

Kontakt

För mer information om EU-stöd och EU-program, kontakta

Cathrin Alenskär
internationell strateg
Umeå kommun
090-16 22 80
070-370 55 73
cathrin.alenskar@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.