Startsida Umeå kommun

Kommunens utvecklingsanslag

Den kommunala medfinansieringen av projekt sker ofta via kommunstyrelsens utvecklingsanslag.

Grundprincipen för projekt som finansieras av utvecklingsanslaget:

Utvecklingsanslaget ska lägga grunden för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå 200 000 medborgare senast år 2050.

Ett eller flera av nedanstående kriterier ska uppfyllas:

  • Projektet ska skapa tillväxt, utveckling och förnyelse av konkurrenskraft
  • leda till nya jobb och/eller nya företag
  • bidra till en hållbar och attraktiv kommun med god livsmiljö
  • bedrivas i samarbete/partnerskap med universitet, offentliga aktörer samt det lokala och regionala näringslivet
  • om det är kommuninternt, medfinansieras av ansvarig nämnd.

Särskilt positivt beaktas

  • hög uppväxling av kommunens medfinansiering i projektets budget.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som tar beslut om medfinansiering via utvecklingsanslaget.

En sammanställning av beviljade projekt uppdateras regelbundet och finns i spalten till höger. Projekten är indelade efter rubrikerna i Västerbottens regionala utvecklingsstrategi (RUS), det gemensamma styrdokumentet för det regionala utvecklingsarbetet i Västerbotten.

Kontakt

Emmy Sundin
handläggare
Näringslivsservice
090-16 23 72
emmy.sundin@umea.se

 

OBS! Emmy är föräldraledig under 2019, tills vidare kontakta Peter Juneblad, peter.juneblad@umea.se, 070-225 72 15 

 Utvecklingsanslaget 2017-2020

Klicka på bilden för en sammanställning av projekt finansierade av utvecklingsanslaget (senast uppdaterad 2018.12.21)