Startsida Umeå kommun

Hur ansöker jag om medel?

Sök medel från utvecklingsanslaget:

 • Formulera en projektidé och kontakta en handläggare för att stämma av att idén stämmer överens med utvecklingsanslagets grundprinciper, och att medel i anslaget finns kvar.
 • Skicka in projektansökan. Skicka antingen samma projektansökan som även skickar till andra medfinansiärer eller använd Umeå kommuns
  mall för projektansökan.
  Vi behöver få in projektansökan minst en månad före beslutstillfället i kommunstyrelsens arbetsutskott för att hinna med beredning.
  Sammanträdestider för kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott.
 • Handläggare tar emot ansökan och bereder den. Avstämning kan ske med eventuella andra medfinansiärer.
 • Avstämning sker i en intern projektavstämningsgrupp.
 • Beslut. Ansökan tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut.
 • Handläggare förmedlar beslut och överenskommelse om projektvillkor till dig som har ansökt. 

Efter beslut om medel:

 • Under löpande projekt ska du förmedla en kortfattad skriftlig lägesrapport till Umeå kommun en gång per år. Skicka antingen samma lägesrapport som du skickar till andra medfinansiärer eller använd Umeå kommuns mall för lägesrapport.
 • Projektet ska även tydligt slutrapporteras. Skicka antingen samma slutrapport som du skickar till andra medfinansiärer eller använd Umeå kommuns mall för slutrapport.
Kontakt

Emmy Sundin
handläggare
Näringslivsservice
090-16 23 72
emmy.sundin@umea.se