Startsida Umeå kommun

Regler för fakturering och krav

Betalningspåminnelse

Om fakturan inte betalas i tid skickar Umeå kommun ut en betalningspåminnelse. En avgift på 60 kronor tas ut för betalningspåminnelsen och dröjsmålsränta räknas från förfallodagen.

Inkassokrav

Om fakturan inte betalas efter betalningspåminnelsen skickas ett inkassokrav. En avgift på 180 kronor tas ut för inkassokravet.

Kronofogden

Om fakturan fortfarande är obetald efter inkassokravets förfallodag, lämnas fordran till kronofogdemyndigheten.

Kontakt

Har du frågor om
fakturering och krav, kontakta:

Ekonomifunktionen
090-16 11 18
kassan@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.