Startsida Umeå kommun
Konstverk, målning

”The country station plays soft but there is nothing really nothing to turn off”, 2013, 85x120 cm

Anna Kristensen får kommunens konststipendium 2017

Kulturnämnden har beslutat att ge 2017 års konststipendium till konstnären Anna Kristensen. Anna är verksam i Umeå och har bland annat gjort offentliga gestaltningar vid Norrlands universitetssjukhus och Härnösands central. Konststipendiet är på 50 000 kronor och delas årligen ut till en framstående konstnär med lokal förankring.

– Det är mycket glädjande att kulturnämnden har utsett Anna Kristensen till årets konststipendiat. Hon har inte bara arbetat med en rad olika material och konstnärliga uttryck. Anna har också varit verksam konstnär under en lång tid i Umeå men hela tiden med utblick i världen och utifrån en rad olika frågor som rör oss alla som människor, säger Tomas Wennström (S), kulturnämndens ordförande.

Motivering

Anna Kristensen är en berättare!

I sitt måleri iscensätter hon situationer som gör oss nyfikna på vad som hände innan vi som betraktare kliver in i handlingen och vad som eventuellt utspelar sig efter det vi lämnat scenen. Hennes iscensättningar möjliggör för betraktaren att själv avgöra vilken position hen vill inta i sammanhanget.

Ofta upphöjs detaljer till centrala element i hennes måleri. Det kan röra sig om ett pärlhalsband, en leksak eller ett par nylackade tånaglar, som bidrar med sin egen berättelse. Anna Kristensen är mycket påläst och för ständigt dialog med konsthistorien. Figurer från ikoniska verk kan dyka upp i andra skepnader och i nya samtider. En av dessa inspirationskällor är Magritte som gjort målningar om skuld och sorg – vilket också är känslotillstånd som känns väl igen i Anna Kristensens skickligt utförda måleri.

De senaste fem åren har Kristensen också undersökt sin egen släkthistoria. Genom ett omfattande dokumentärt projekt om sin danske far och hans deltagande inom motståndsrörelsen under andra världskriget. Här lyfter hon den ständigt aktuella frågan om vikten av att göra motstånd mot antidemokratiska krafter, men lika viktiga är berättelserna och frågorna som rör det högst personliga ställningstagandet – vart leder det oss och vad möter vi längs vägen?

Fakta om Anna Kristensen

Anna Kristensen är född 1956 i Tåsjö och verksam i Umeå. Hon är utbildad på Den Fynske Kunstakademie, Odense, 1977–1978. Konstskolan Brage, Umeå, 1978-1979. Konstvetenskap Umeå Universitet, 1978–1980. 2013 tilldelades hon VK:s kulturpris. Kristensen har en rad offentliga gestaltningar och separatutställningar bakom sig. Några exempel på miljögestaltningar är; Härnösands central, Norrlands Universitetssjukhus, entré vid nybyggd vård och canceravdelning. ”Mellan dröm och verklighet” - gestaltning i tre delar; animation, ljuddämpande textil och målningar.

Kontakt

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden
Umeå kommun
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden
Umeå kommun
070-562 78 60
ewa.westman.modig@umea.se

Lars Sahlin
biträdande kulturchef
Umeå kommun
070-342 55 96
lars.sahlin@umea.se

Mer information