Startsida Umeå kommun
någon håller i en havsöring ovanför ett vattendrag

Foto: Erik Spade

Fortsatt fritidsfiske i Umeälven i september

Länsstyrelsen har beviljat dispens för fiske efter odlad havsöring under hela september. Fisket gäller för Umeälvens forsfiskeområde och den ordinarie sträckan i Umeälven mellan Sörforsbron (uppströms gräns) och kraftledningen ovan Baggböleforsen (nedströms gräns).

Endast dygnskort kommer att säljas och rapportering av fisket är krav för att öka kunskapen om fisket och öringen i älven.

Genom dispensen vill Länsstyrelsen undersöka förutsättningarna till en vidareutveckling av ett attraktivt och stadsnära fiske på kompensationsutsatt odlad havsöring.

Dispensen gäller inte för specialsträckorna Baggböleören eller Öringkanalen. Under dispensfisket kommer kunskap även inhämtas genom ett fiskmärkningsförsök i samarbete med SLU Umeå.