Startsida Umeå kommun
Fötter som sticker upp från vattenytan. Någon har just hoppat i för det stänker vatten.

Hur varmt är det i vattnet?

Du kan i sommar dagligen få rapport om temperaturen i badvattnet på några badplatser; Bölesholmarna, Kärleksviken Nydala, Nydalabadet, Ljumviken i Holmsund, Stöcksjön och Bettnessand. Planera sommardoppet utifrån badtemperaturen!

Badplatserna har valts utifrån hur välbesökta de är och typ av bad (både sjö- och havsbadplatser). Sensorer mäter temperaturen på 30–50 cm djup. Informatiion om temperatur kommer att finnas tillgänglig på www.umea.se/badplatser där uppdatering sker flera gånger varje dag.

– Nu finns möjlighet att planera utflykten utifrån badvattentemperatur. Förra året testade vi tekniken på badplatsen i Kärleksviken och det gav ett lyckat resultat. Nu har vi utökat med några fler badplatser, säger Sofia Åström, enhetschef drift, Umeå kommun.

Batteridrivet ökar möjligheterna

Sensorerna är batteridrivna och använder ett trådlöst nätverk för uppkopplade saker vilket innebär att de kan användas på platser där det inte finns el eller bredband. Det finns inget kommersiellt system bakom, utan enkla data levereras till kommunens webbplats.

– Det är en utmaning att vi inte har uppkoppling överallt i kommunen, särskilt på platser som används i rekreationssyfte, till exempel badplatser. Därför är dessa batteridrivna sensorer perfekta för platser där el och bredband saknas, säger Thomas Häggström.

Bättre service med daglig uppdatering

Tidigare har kommunen hänvisat till Havs- och vattenmyndighetens webbplats, där du kan se vattentemperatur, men mätning sker endast några gånger per säsong. Dagliga uppdateringar blir en stor förändring till det bättre.

Temperaturmätningarna ingår i ett IoT-projekt (Internet of things) med deltagare från kommunen, universitetet och näringslivet i Umeå.

Kontakt

Sofia Åström
enhetschef, Fritid
090-16 54 02
sofia.astrom@umea.se

Thomas Häggström
verksamhetsutvecklare, IT
090-16 32 09
thomas.haggstrom@umea.se