Startsida Umeå kommun

Ingen uthyrning av skollokaler på grund av risk för smittspridning

Umeå kommun har beslutat om att inte hyra ut skollokaler (skolkök, skolsalar, matsalar, aulor och liknande) samt att inte upplåta lokaler för övernattningar för exempelvis tillresande idrottsföreningar.

Beslutet om att inte hyra ut skollokaler grundar sig på att det inte finns möjligheter att upprätthålla den städnivå som krävs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Beslutet om att inte upplåta lokaler för övernattningar grundar sig på att kommunen vill begränsa smittspridning.

Besluten gäller fram till 31 december 2020 men kan förlängas beroende på utvecklingen av smittspridningen av coronapandemin.