Startsida Umeå kommun
Sandstrand och vatten. Ut i vattnet går en brygga, längst ut finns ett lusthus.

Kärleksviken vid Nydalasjön

Ny brygga och nytt lusthus planeras vid badplatsen Kärleksviken

Lusthuset och bryggan vid badplatsen Kärleksviken vid Nydalasjön är i dåligt skick. Detta innebär att de måste rivas. Rivningen av dessa kommer att påbörjas i slutet av september. Planen är att bygga en ny brygga och nytt lusthus under våren 2021.

Bryggan vid Dödmansudde vid Nydalasjön var även den i dåligt skick men har fixats till under sommaren.