Startsida Umeå kommun
Pojke hoppar i vattnet från en brygga

Planera sommardoppet efter badvattentemperatur

I sommar kan du dagligen se temperaturen i badvattnet på några badplatser; Bölesholmarna, Kärleksviken Nydala, Nydalabadet, Ljumviken i Holmsund, Stöcksjön, Länkebo och Bettnessand.

Tidigare har kommunen hänvisat till Havs- och vattenmyndighetens webbplats, där du kan se vattentemperatur, men mätning sker endast några gånger per säsong. Automatiska sensorer innebär att temperaturen mäts dagligen.

Badplatserna har valts utifrån hur välbesökta de är och typ av bad (både sjö- och havsbadplatser). Sensorer mäter temperaturen på 30–50 cm djup. Information om temperatur kommer att finnas tillgänglig på respektive badplats webbsida.

Kontakt

Sofia Åström
enhetschef, Fritid
090-16 54 02
sofia.astrom@umea.se