Startsida Umeå kommun

Samma regler för parkering vid Umeå kommuns arenor

Umeå kommuns största idrottsanläggningar, Umeå Energi Arena, Nolia Idrottscentrum och T3 Center, får samma regler för parkering från och med 1 februari. Reglerna ändras för att parkeringarna i första hand ska användas av föreningslivet.

I korta drag gäller nu att klockan 00–17 på vardagar och klockan 00–08 på helger så måste den som vill parkera bilen betala parkeringsavgift. Den första i timmen är gratis, efter det kostar det sju kronor i timmen eller tjugo kronor för ett dygn.

Tanken med de nya reglerna är att göra parkeringen tillgänglig för de föreningsaktiva som besöker anläggningarna och att begränsa bostads- och arbetsplatsparkeringar vid arenorna. Det är därför som det är gratis på kvällar och helger, då det är mest föreningsaktiviteter på arenorna.

För föreningar som har många aktiva som besöker arenorna finns ett speciellt parkeringskort som föreningen kan beställa av UPAB. Det kostar 125 kronor per år. Parkeringskorten ska användas av ledare, spelare och andra engagerade i ideella föreningar. Det är upp till varje förening att själva bestämma vilka personer som behöver tillgång till parkering vid arenorna.

Kontakt

Upab
kundtjänst
090-16 16 50
kontakt

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.