Startsida Umeå kommun

Stödpaket till Umeås föreningsliv

Många föreningar drabbas ekonomiskt av spridningen av coronaviruset. Under de senaste veckorna har kommunen infört ett antal åtgärder för att kunna stötta föreningslivet.

Många ideella föreningarna runt om i Umeå kommun påverkas ekonomiskt av spridningen av coronaviruset. Vissa föreningar påverkas direkt medan andra riskerar att påverkas på längre sikt. Därför har kommunen tagit fram ett stödpaket till Umeås ideella föreningar för att förbättra situationen på kort och lång sikt.

Åtgärderna berör föreningar vars bidrag beslutas av kulturnämnden, individ- och familjenämnden och fritidsnämnden. Föreningsbyrån som är kommunens gemensamma ingång för ideella föreningar är de som hanterar de olika åtgärderna.

Umeå kommuns åtgärder kan komma att förändras över tid beroende på hur situationen med pandemin utvecklas.

Komplement till statliga medel

Åtgärderna är ett komplement till de beslutade statliga medlen på 500 mkr till kultur och 500 mkr till idrott samt de statliga medel på 100 mkr till föreningar som arbetar med barn och unga i utsatta situationer, våld i nära relationer samt våldsutsatta kvinnor, barn och HBTQ-personer. Hur dessa statliga medel inom olika områden kommer att fördelas är ännu ej klart.

Åtgärderna

Åtgärderna hittar ni punktform nedan, samtliga punkter är beskrivna på vår webbplats.

Stöd till verksamhet:

  • Inga förändringar för årliga verksamhetsstöd
  • Dispens med årsmöteshandlingar för årliga stöd och aktivitetsstöd
  • Stöttning av pågående tillfälliga projektstöd
  • Förstärkt aktivitetsstöd
  • Möjlighet till förskottsutbetalning av aktivitetsstödet

Stöd till lokaler och anläggningar:

  • Förstärkt lokalbidrag
  • Avboka lokaler med kort varsel utan kostnad
  • Möjlighet till anstånd med betalning av fakturor till kommunen

Läs mer om varje åtgärd på Stöd till föreningslivet med anledning av coronaviruset

Kontakt

Föreningsbyrån
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)

Mejl för frågor om bidrag

fritid.bidrag@umea.se

Mejl för frågor om lokaler

fritid.bokning@umea.se