Startsida Umeå kommun

Umeå Folkets Hus ny huvudman för Umeå Jazzfestival

Efter att under 22 år genomfört den nyligen 50-årsjubilerande jazzfestivalen med Umeå kommuns kulturnämnd som beställare, meddelade Norrlandsoperan i höstas att man har för avsikt att renodla sitt uppdrag och därför inte längre kan motivera ett fortsatt huvudansvar för festivalen.

Processen med att hitta en ny huvudman inleddes i höstas på uppdrag av kulturnämnden. En konstruktiv och framåtsyftande dialog har sedan dess förts mellan Umeå kommun, Norrlandsoperan och Umeå Folkets Hus. Den har nu resulterat i en avsiktsförklaring som, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas i respektive nämnd och styrelser, innebär en treårig överenskommelse där Umeå Folkets Hus övertar huvudmannaskapet och på uppdrag av kulturnämnden under perioden 2019–2021 genomför festivalen i sina lokaler som traditionen bjuder.

Överenskommelsen innebär att Norrlandsoperan även fortsättningsvis behåller sitt engagemang för jazzen som musikgenre, bland annat genom barnproduktioner, turnéer och samarbeten med Norrlandsoperans symfoniorkester.

Konstnärlige ledaren fortsätter

Jazzestivalens konstnärlige ledare under avtalsperioden blir även fortsättningsvis Lennart Strömbäck. På så vis garanteras den höga konstnärliga kvaliteten samtidigt som det värdefulla samarbetet mellan Jazzfestivalen och Föreningen Jazz i Umeå fortlöper.

Med denna avsiktsförklaring samlas intressenterna kring den långsiktiga ambitionen att fortsätta utveckla festivalen och därmed befästa Umeå som en jazzstad av nationell betydelse, något som inte minst det nationella engagemanget för festivalens framtid givit uttryck för.

Fredrik Lindegren, kulturchef, Umeå kommun

Anna Göransdotter Höög, vd, Norrlandsoperan

Håkan Bäckström, vd, Umeå Folkets Hus

Kontakt

Fredrik Lindegren
kulturchef
Umeå kommun
070-603 25 19
fredrik.lindegren@umea.se