Startsida Umeå kommun

Umeå utsedd till Sveriges näst mest jämställda idrottskommun

Umeå har utsetts till Sveriges näst mest jämställda idrottskommun 2019 av tidningen Sport och affärer. Den kommun som kammade hem förstaplaceringen var Linköping.

– Det är ett viktigt område som vi jobbat med under en lång tid. Vi kommer fortsätta jobba hårt för likvärdiga möjligheter för både pojkar, flickor, kvinnor och män inom idrotten. Vi är väldigt glada över den här placeringen, säger Stefan Hildingsson, fritidschef, Umeå kommun.

I sin motivering skriver tidningen:

Stark central jämställdhetsstrategi. Tidigt ute med en tydlig och jämställd fördelning av träningstider utifrån serienivå och inte kön. Arbetar för att stärka de kommunala bolagens inriktning mot jämställd sponsring med målet 50/50. Stark elitverksamhet inom tjejidrotten med goda resultat på nationell och internationell nivå. Mäter fortlöpande genusfördelning bland de aktiva, bland ledare och styrelsemedlemmar. Genomför omfattande utbildningsinsatser inom jämställdhet och andra normgivande områden.

– Rankingen är mycket tack vare Umeås duktiga ledare som driver frågor kring idrott och jämställdhet inom bland annat våra föreningar, förbund och idrottsgymnasier. Även Idrottshögskolan på Umeå universitet är duktiga på att förmedla kunskap inom området, fortsätter Stefan Hildingsson, fritidschef Umeå kommun.

Kontakt

Stefan Hildingsson
fritidschef
Fritidsförvaltningen
Umeå kommun
stefan.hildningsson@umea.se