Startsida Umeå kommun

Underhållsarbete av Gimonäs skid- och motionsspår

Tisdag 27 augusti börjar underhållsarbete av skid- och motionsspåret på Gimonäs. Arbetet kommer att innebära en förbättring av underlaget för kommande skidspår. Vissa avsnitt kommer därför att vara avstängda. Arbetet kommer att pågå i några veckor. Information sätts ut vid spåret.

Kontakt

Stig Nilsson
enhetschef
driftavdelningen, Fritid
Umeå kommun
090-16 54 03
070-342 55 10
stig.nilsson@umea.se