Startsida Umeå kommun

Välkommen till Kulturskolans kurser

Från hösten 2019 erbjuder Kulturskolan flera nya kurser till barn och ungdomar i Umeå. Här kan du prova allt från slöjd och stand up till nycirkus och film.

Musikskolan i Umeå och Kulturcentrum för barn och unga har slagits ihop till en ny verksamhet: Kulturskolan. De fortsätter precis som tidigare att erbjuda teatergrupper och musikundervisning, men utbudet blir större än så från i höst.

Youtube, slöjd och stand up

De nya kurserna riktar sig till olika åldersgrupper. En del är terminskurser och andra pågår under kortare perioder.

 • Stand up (16-25 år, för dig som identifierar dig som tjej/icke binär)
 • Stop-motion och trickfilm (lågstadiet)
 • Filmgrupp (mellanstadiet)
 • Youtube (högstadiet)
 • Från manus till film (högstadiet/gymnasiet)
 • Slöjd (lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet - 25 år)
 • Nycirkus (åk 1-2, 3-4, 5-6, 7-9, gymnasiet - 25 år)
 • Bäbislek med Minn och Minna (bebis från 6 månader till 18 månader)
 • Forumteater (15 - 25 år)
 • Världsmusik
 • Brasslek

Öppen verksamhet

Förutom kurser som barn och ungdomar kan söka, har Kulturskolan även öppen verksamhet. Det gäller till exempel Skapande lördagar som börjar lördag 14 september igen.

Anmälan till kurser

Läs mer om kurserna och anmäl dig på Kulturskolans webbplats

Kontakt

Camilla Freedman
enhetschef
090-16 59 61
070-373 59 61
camilla.freedman@umea.se