Startsida Umeå kommun

Aktivitetsstöd till barn och ungdomsverksamhet

Regler i korthet

  • Bidrag till personer i åldrarna 7–20 (idrottsföreningar)
  • Bidrag till personer i åldrarna 7–25 (ungdomsföreningar)
  • Minst tre deltagare per sammankomst
  • Minst en ledare per sammankomst
  • En sammankomst ska vara minst 60 minuter lång
  • Max 30 deltagare per ledare

Läs reglerna i sin helhet i dokumentet "Umeå kommuns stöd till föreningslivet"

Ansökan två gånger per år

Det finns två redovisningsperioder:
1 januari–30 juni (senaste datum att skicka in periodrapporten 25 augusti)
1 juli–31 december (senaste datum att skicka in periodrapporten 25 februari)

Föreningsadministratören ska skicka in periodrapporten senast 25 augusti för vårens aktiviteter och 25 februari för höstens aktiviteter. Föreningsadministratören kan inte godkänna korten före periodens slut.

För att beviljas bidrag ska föreningen i systemet ApN, under rubriken Bidragsansökan, skicka in senaste årsmöteshandlingarna.

Börja använda Aktivitetskort på nätet

Kontakta Föreningsbyrån (information finns under "Kontakt"), så hjälper vi er med att komma igång.

Kontakt

Användarfrågor

090-16 16 60 (tryck 2)
apn@umea.se

Användarsupport finns tillgänglig vardagar kl. 7.00–17.00 (7.00–16.30 under juni–augusti).

Frågor om bidrag eller regel­verk (endast Umeå kommun)

Föreningsbyrån
090-16 10 00 (växel)
fritid.bidrag@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-10-17

Sidans kortadress: www.umea.se/aktivitetsstod