Startsida Umeå kommun
Bidragsregler

Ansökningsblanketter

Här hittar du blanketter kopplat till fritid och föreningsliv. Blanketterna fylls i och skickas in digitalt. Det finns möjlighet att bifoga dokument till ansökan om det krävs. Du kan tyvärr inte spara blanketten eller dela den med andra i föreningen innan ni skickar in den. Vilken blankett du ska använda står i bidragsreglerna. Har du problem med att fylla i någon blankett, ta kontakt med föreningsbyrån så hjälper vi dig.


Ansökan om tider i idrottslokaler

Förening, nyregistrering

Kompiskortet, ansökan

Projektbidrag, ansökan om bidrag

Projektbidrag, redovisning


Idrott, fritid och folkhälsa

Fritidsverksamhet för prioriterade grupper, ansökan om verksamhetsstöd

Idrotts- och ungdomsledarstipendium, ansökan

Internationellt ungdomsutbyte, ansökan om bidrag

Internationellt ungdomsutbyte, redovisning

SM och internationella arrangemang, ansökan om bidrag


Lokaler och anläggningar

Stöd till lokalhyra, ansökan om verksamhetsstöd (söks via Aktivitetskort på nätet)

Stöd till anläggningar - drift, ansökan om verksamhetsstöd

Stöd till anläggningar - investering, ansökan om verksamhetsstöd


Rättigheter och samhällsnytta

Social och förebyggande verksamhet, ansökan om verksamhetsstöd

Verksamhet för rättighetsfrågor, ansökan om verksamhetsstöd

Inkluderingsstöd, ansökan om bidrag

Inkluderingsstöd, redovisning


Kulturverksamhet och arrangemang

Kulturverksamhet, ansökan om verksamhetsstöd

Festivaler och kulturverksamhet, ansökan om verksamhetsstöd

Kulturpott nationella minoriteter, ansökan om bidrag

Kulturpott nationella minoriterer, redovisning

Tillfälligt kulturarrangemang, ansökan om bidrag

Tillfälligt kulturarrangemang, redovisning


Våra blanketter finns även på Umeå kommuns blanketter och e-tjänster under Kultur och Fritid samt Förteckning över e-tjänster under Fritid och föreningsliv.

Aktivitetsbidrag och lokalstöd

Aktivitetsbidrag och lokalstödet söks däremot i ett eget system, Aktivitetskort på nätet (Apn). För att kunna ansöka om bidrag krävs att föreningen har fått en inloggning från Föreningsbyrån. Är du intresserad av bidragen och hur man ansöker kan du läsa mer här.

Kontakt

Föreningsbyrån
090-16 10 00
fritid.bidrag@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus