Startsida Umeå kommun
Bidragsregler

Ansökningstider för bidrag

  • Handläggningstiden är 4 veckor, så skicka in din ansökan i god tid innan projektstart.
  • Under perioden 21 juni till 9 augusti hanteras inga ansökningar.
Ansökningstider 2020

31 januari

Kulturpotten


Bygdeavgiftsmedel (söks hos Länsstyrelsen)11 februari

Lovsatsningen: sportlov25 februari

Aktivitetsstöd idrott


Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar1 mars

Stöd till pensionärsverksamhet


Stöd till politiska ungdomsförbund20 mars

Lovsatsningen: påsklov31 mars

Lokalstöd ungdom1 april

Verksamhetsstöd etniska föreningar


Verksamhetsstöd funktionshinderföreningar30 april

Stöd till samlingslokaler


Stöd till skoterleder


Stöd till fiskevårdande åtgärder


Miljöskjutsen31 maj

Lovsatsningen: sommarlov25 augusti

Aktivitetsstöd idrott


Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar15 september

Kulturverksamhet, verksamhetsstöd (nytt bidrag)


Festivaler och kulturarrangemang, verksamhetsstöd (nytt bidrag)5 oktober

Lovsatsningen: höstlov31 oktober

Fritidsverksamhet för prioriterade grupper, verksamhetsstöd (nytt bidrag)


Stöd till anläggningar, drift


Stöd till anläggningar, investeringar


Social och förebyggande instatser, verksamhetsstöd


Verksamhet för rättighetsfrågor, verksamhetsstöd30 november

Lovsatsningen: jullovLöpande

Projektstöd Ungdom


Projektstöd Mångfald


Projektstöd Folkhälsa


Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang


Kulturpott nationella minoriteter


Internationellt ungdomsutbyte


Inkluderingsstöd


Idrottsarrangemang av rikskaraktär


Stöd till lokalt ledd utveckling på Umeå landsbygd


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus