Startsida Umeå kommun

Lokalstöd

Regler i korthet

  • Stöd ges till idrottsföreningar och allmänna ungdomsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet och registrerar närvaron i eller via ApN, d.v.s att förening kan använda sig av annat administrativt system förutsatt att uppgifterna kan läsas in i Aktivitetskort på nätet, ApN
  • Stöd ges endast till lokaler ägda/hyrda inom Umeå kommuns geografiska område
  • Stöd ges inte för tider som hyrs i lokaler/anläggningar där fritidsnämnden blockhyr och fördelar tider med redan subventionerade hyror
  • Stödet till föreningens verksamhets- och/eller kanslilokaler ska stå i proportion till verksamhetens storlek och behov
  • Lokalstödet grundas på antal genomförda sammankomster enligt redovisning till aktivitetskort på nätet med en viss summa per sammankomst, dock högst 60 % av redovisad lokalkostnad. Stödets storlek prövas årligen av fritidsnämnden
  • Stöd ges inte för lokalkostnader i samband med entrébelagda arrangemang

Läs hela bidragsreglerna "Umeå kommuns stöd till föreningslivet"

Ansökan senast 25 februari

Ansökan görs i ApN senast 25 februari och ska avse föregående kalenderår. Ansökan görs av föreningens administratör i ApN under menyvalet Bidragsansökan.

Börja använda Aktivitetskort på nätet, ApN

Har din förening aktiviteter för ungdomar och vill börja använda Aktivitetskort på nätet? Läs igenom regler för aktivitetsstödet och kontakta sedan Föreningsbyrån (kontaktuppgifter till höger), så att ni kan komma igång.

Föreningsbyrån kan komma ut till er förening för att informera era ledare hur rapporteringen fungerar. Kontakta oss!

Kontakt

Användarfrågor

090-16 16 60 (tryck 2)
apn@umea.se

Användarsupport finns tillgänglig vardagar kl. 7.00–17.00 (7.00–16.30 under juni–augusti).

Frågor om bidrag eller regel­verk (endast Umeå kommun)

Föreningsbyrån
090-16 10 00 (växel)
fritid.bidrag@umea.se

Aktivitetskort på nätet

Ansökan om lokalstöd görs i ApN senast 25 februari.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus