Startsida Umeå kommun

Detta gäller för föreningsstöden, med anledning av coronaviruset

Vi har stor förståelse för att spridningen av coronaviruset kan påverka era projekt, arrangemang, investeringar och er verksamhet. Nedan följer information om vad som gäller för olika föreningsstöd.

Inga förändringar för årliga verksamhetsstöd

Umeå kommun har inte för avsikt att ändra i redan beslutade verksamhetsstöd för 2020. Vi kommer därmed inte heller att kräva återbetalning för verksamhet som inte kunnat genomföras med anledning av spridningen av coronaviruset under vårterminen 2020.

Vi på Föreningsbyrån ser gärna att ni håller oss uppdaterade om hur er verksamhet påverkas.

Genomlysning av aktivitetsstöd och lokalstöd

Fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av fritidsnämnden att göra en genomlysning av vilka effekter spridningen av coronaviruset haft på aktivitetsstödet vårterminen 2020.

Aktiviteter för denna period kan rapporteras till och med 25 augusti. Mer information om genomlysningen kommer senare.

Angående tillfälliga stöd samt avbokning av lokaler

Kontakta Föreningsbyrån om din förening har:

  • Beviljats bidrag för aktiviteter/projekt/investeringar vars genomförande påverkas av spridningen av coronaviruset. Till exempel om ni måste ställa in, vill senarelägga datum eller har fått oförutsedda kostnader.
  • Skickat in en ansökan om stöd för aktiviteter som kan bli svåra att genomföra och vill justera innehållet i ansökan. 
  • Behov av att avboka lokal med kort varsel på grund av inställda aktiviteter. Vi ber er dock göra dessa avbokningar så snart som möjligt via mejl. Vi kan inte ta bort bokningar som redan passerat i tid. 


Kontakt

Föreningsbyrån
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)

Mejl för frågor om bidrag

fritid.bidrag@umea.se

Mejl för frågor om lokaler

fritid.bokning@umea.se

Mer information