Startsida Umeå kommun

Integration genom föreningsliv

Under perioden 2009-12-15–2012-06-30 drev Umeå kommun projektet ”In i Umeå”. Projektet gav oss en massa goda erfarenheter och insikter och vår uppfattning är att föreningar kan bidra till att frigöra resurser hos individer och ge en möjlighet till delaktighet i samhällslivet.

Trots att projektet är slut så fortsätter arbetet med att stärka föreningsaktivas egna initiativ för integration genom föreningsliv. Projektet har utvecklat ett antal arbetsmetoder som går att använda som stöd i arbetet. Mer information och dokumentation av projektet hittar du i högerspalten.

Kontakt

Föreningsbyrån
090-16 10 00 (växel)
fritid.bidrag@umea.se

Mer information

"Bli medlem!" är en folder som på ett enkelt sätt beskriver svenskt föreningsliv - på tolv olika språk - för att föreningar lättare ska kunna ge nyanlända kunskap om det grundläggande i det svenska föreningslivet.

Läs utvärderingen av In i Umeå (framtagen av Prema Utvärdering & Föreningsutveckling AB)

Läs mer om erfarenheterna av projektet. Denna folder är framtagen för alla som är intresserade av att engagera sig för integration genom föreningsliv.

Idrott för alla? En fallstudie om inkludering i idrottsföreningar i Umeå.

Axxess-metoden togs fram av ett projekt som under två år genomfördes med syfte att stärka förutsättningarna och öka möjligheterna till en aktiv fritid för nyanlända tjejer.

Integration genom föreningsliv. Invandrares upplevelser av och tankar kring föreningslivet i Umeå som en möjlig väg till integration.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-10-17

Sidans kortadress: www.umea.se/integrationgenomforeningsliv