Startsida Umeå kommun

Tips i arbetet med integration

1. Visar er!

Tänk på att...

... de bilder och det språk ni använder när ni informerar om er förening sänder ut ett budskap. Ett förslag är att översätta enstaka ord till olika språk och skriva på lätt svenska.

... medlemsrekrytering ofta sker genom kontakter. För att nå nyanlända flyktingar och invandrare behöver ni söka er utanför era "vanliga" kontaktnät och lokaler. Våga visa er!

... kostnaden för att vara med i er förening också sänder ut ett budskap. Alla har inte råd. Se över om det finns möjlighet att reducera kostnaden för nyanlända under första året eller halvåret, ex. "gå två betala för en".

 

2. Säg "Hej!"

Tänk på att...

... första intrycket är viktigt. Ta er tid att välkomna en ny medlem. Visa intresse, var nyfiken och var inte rädd för att fråga.

... kommunicera tydligt. Eftersom nyanlända flyktingar och invandrare ofta inte kan svenska lika bra som du kan det vara bra att upprepa det du vill framföra och att försäkra dig om att personen förstått vad du har sagt.

... förklara hur och varför ni gör som ni gör i föreningen. Ex. kan det behövas i samband med att ni ber om kontaktuppgifter och personnummer eftersom det kan vara känsligt för en del personer att lämna ut dem.

... det är roligare att följas till en aktivitet. Ett tips är därför att möta upp nya medlemmar innan aktiviteter. Det kan handla om att ringa eller sms:a till personen innan och kolla om hen vill/kan komma. Kanske behöver ni ordna med skjuts eller bara mötas upp på en känd plats innan och gå eller cykla dit tillsammans.

... räkna med att det ibland kan uppstå missförstånd, även när du upplever att du varit tydlig i din kommunikation. Till exempel att någon inte kommer till en avtalad träff. Bli inte besviken. Testa istället något nytt.

... vara tillgängliga. För att få en bra kontakt krävs att ni har en tvåvägskommunikation. Det innebär att nya medlemmar på ett enkelt sätt kan få kontakt med er, gärna att varje ny medlem i början får en kontaktperson.

... tidpunkten för era aktiviteter kan för många vara avgörande för möjligheten att delta. Återkom därför ofta till frågan "vilka tider passar dig?".

3. Bjud upp!

Tänk på att...

... delaktighet i planering och genomförande av föreningens verksamhet är en förutsättning för långsiktigt engagemang för nya medlemmar.

... visa på vilka arbetsuppgifter som finns och våga föreslå/be om hjälp med konkreta uppgifter. ... visa uppskattning för de insatser som nya medlemmar gör för föreningen.

... ta fasta på de idéer och erfarenheter som nya medlemmar kommer med. Bjud upp till att utbyta kunskap!

... att få förtroenden och ta eget ansvar är viktigt, särskilt för barn- och unga, för att stärka självförtroenden och ge mod. Även uppmuntran är viktigt när det gäller barn och ungdomar. Uppmuntra mera!

... personliga kontakter lockar till engagemang. Bjud på er själva!

... gemensamma intressen förenar, ni har redan kommit en bit på väg!

4. Tänk till!

Tänk på att...

... bli medvetna om era fördomar och diskutera hur ni kan göra för att inte låta fördomar hindra er förening från att forma bra relationer till nya medlemmar.

... det är lätt att placera människor i "fack", exempelvis hur män/killar och kvinnor/tjejer "ska" vara och vad de "gillar" att göra. Arbeta normbrytande!


Kontakt

Föreningsbyrån
090-16 10 00 (växel)
fritid.bidrag@umea.se

Mer information

"Bli medlem!" är en folder som på ett enkelt sätt beskriver svenskt föreningsliv - på tolv olika språk - för att föreningar lättare ska kunna ge nyanlända kunskap om det grundläggande i det svenska föreningslivet.

Läs utvärderingen av In i Umeå (framtagen av Prema Utvärdering & Föreningsutveckling AB)

Läs mer om erfarenheterna av projektet. Denna folder är framtagen för alla som är intresserade av att engagera sig för integration genom föreningsliv.

Idrott för alla? En fallstudie om inkludering i idrottsföreningar i Umeå.

Axxess-metoden togs fram av ett projekt som under två år genomfördes med syfte att stärka förutsättningarna och öka möjligheterna till en aktiv fritid för nyanlända tjejer.

Integration genom föreningsliv. Invandrares upplevelser av och tankar kring föreningslivet i Umeå som en möjlig väg till integration.