Startsida Umeå kommun
Framsida på foldern

Hur lockar du fler ideella krafter till din förening?

Mer än hälften av den vuxna befolkningen arbetar ideellt. Precis som i går, vill vi i dag och i morgon engagera oss i något som vi brinner för, göra nytta tillsammans med andra. Det ideella engagemanget står sig fortfarande starkt. Trots det upplever många föreningar att det kan vara svårt att locka och behålla frivilliga till sina verksamheter.

Sök frivillig utanför er traditionella krets?​

Volontärbyrån erbjuder föreningar en digital plattform för att annonsera efter ideella krafter. Det går inte att annonsera generellt efter frivilliga utan det ska vara ett konkret uppdrag som ni söker personer till. Alla uppdrag granskas innan de publiceras. När någon anmäler sig till ett uppdrag så är det föreningens ansvar att ta kontakt med personen och avgöra om hen är lämplig för uppdraget.

För mer information

Ta kontakt med volontärbyrån för att registrera er förening och komma igång med att söka frivilliga. Volontärbyrån hjälper föreningar från hela Sverige.

Kontakt

Volontärbyrån
0771-24 14 00

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus