Startsida Umeå kommun

Hur ska föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa?

Föreningar kommer ibland kontakt med barn som riskerar att fara illa. Som ett stöd i sådana situationer har Föreningsbyrån tillsammans med Socialtjänsten tagit fram en folder som ger råd och förslag på en handlingsplan för hur man kan gå till väga inom den ideella föreningen. Foldern beskriver även socialtjänstens arbetsgång och vilken information socialtjänsten behöver i en anmälan.

Foldern finns att ladda ned här (se länk nedan).

Uppdaterad version lades upp 22 april 2013.

Klicka här eller på bilden för att ladda ned foldern.

Framsida på foldern

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus