Startsida Umeå kommun

Umegration – nya Umeåbor ska känna sig hemma i Umeå

Umegration är helt enkelt alla de aktiviteter och handlingar vi gör för att nya umebor ska känna sig hemma i Umeå. Vi som bor och verkar i Umeå har fokus på umegration genom att uppmuntra till delaktighet och gemensamma aktiviteter.

Om Umegrationsforum

Umegration är ett forum som ger stöd till föreningar som arbetar med integration. Genom att samla engagerade personer med kunskap och kompetens inom området vill vi stärka samverkan mellan offentligt och frivilligt engagemang.

Umegration är det forum där offentligt och frivilligt träffas och får lära sig mer om den senaste forskingen, lyckade insatser och varandras förutsättningar.

Umegrationsforum ordnas en till två gånger per år. Mellan träffarna är det upp till varje enskild aktör att samverka och genomföra operativ verksamhet på det sätt som de själva önskar.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-01-14

Sidans kortadress: www.umea.se/umegration