Startsida Umeå kommun
Skidåkare på fruset hav

Idrott, motion och friluftsliv

Umeå har cirka 300 idrottsföreningar. Ingen stad i Sverige i Umeås storlek slår oss! Vi vet att bredd ger elit och vice versa. Därför är både barn- och ungdomsidrotten, bredd/motionsidrotten och elitidrotten viktig.

Gymnasiet

Umeå erbjuder unika möjligheter att kombinera idrott och studier även på gymnasienivå. Vi har tre riksidrottsgymnasier, friidrott, tennis och innebandy, samt specialidrott och idrottsprogram för många andra idrotter.

Idrott och akademi

Vid Umeå universitet samlas all idrottsrelaterad utbildning och forskning samt alla elitidrottande studenter inom idrottshögskolan. Universitetet har en övergripande policy för kombinationen elitidrott och studier.

Idrottsmedicinska enheten i Umeå är i dag världsledande inom idrottsmedicinsk forskning. Idrottsmedicinska enheten utvecklar säkra och bra motions- och träningsmetoder som förebygger skador och sjukdomar och fyller en viktig funktion i att ta hand om motions- och idrottsskador.

Kontakt

Friluftsliv

Anders Linder
avdelningschef, fritid drift
Umeå kommun
090-16 54 07
anders.linder@umea.se

Roger Hamstig
enhetschef, fritid drift
Umeå kommun
090-16 54 03
roger.hamstig@umea.se

Sofia Åström
enhetschef
Umeå kommun fritid
090-16 54 02
sofia.astrom@umea.se

Motion och idrott

Ida Odeblom
fritidskonsulent
föreningsbyrån
Umeå kommun
090-16 16 55
ida.odeblom@umea.se

Peter Hörnemalm
avdelningschef
föreningsbyrån
Umeå kommun
090-16 16 18
peter.hornemalm@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus