Startsida Umeå kommun
Meny

Taxor och avgifter

Gällande taxor

I menyn kan ni se taxorna på respektive anläggning.

Oaktsamhet

Fritidsnämnden har beslutat om avgifter i de fall där hyresgäster lämnar lokaler eller anläggningar i dåligt skick:


Avgift

Utrustning/material som ej är återställd (t.ex. ej bortplockad sarg eller mål)

500 kr

Ej stängda fönster

500 kr

Larmutryckning (tillkommer utryckningskostnad)

500 kr

Beredskapsutryckning

1000 kr

Utryckning vaktbolag

1000 kr

Verksamhet på ej bokad tid/i ej bokningsbar lokal

500 kr/tim

Verksamhet på ej bokad tid som innebär övertid för personal

1000 kr/tim

Ej grovstädade omklädningsrum

500 kr

Ostädad idrottsplan eller annan bokad yta, Umeå Energi Arena och A3 Arena

1000 kr

Hjälp med inpassering kvällar och helger

200 kr

Material som förstörs av oaktsamhet

Debiteras


Kontakt

Lokalbokningen, Föreningsbyrån
fritid.bokning@umea.se

Vi tar helst emot frågor via mejl, men vill du ändå ringa kan du göra det vardagar klockan 10.00–12.00

Telefon: 090-16 18 55

Våra taxor

Vid förmedling och uthyrning av lokaler och anläggningar till föreningar, organisationer och övriga finns en fastställd taxa.

Föreningstaxorna gäller för bidragsberättigade föreningar.

De nya taxorna har arbetats fram av fritidsnämnd, tjänstepersoner samt Umeå föreningsråd.

Viktig information

Förening som kommer till en lokal/anläggning som inte är i bra skick, exempelvis inte städade omklädningsrum, inte borttagen utrustning, trasig utrustning etc. är skyldig att meddela lokalupplåtaren detta så fort som möjligt.

Om det händer ring ronderingen på:

070-850 65 36
070-850 65 37

Om du har andra synpunkter, förslag eller vill ge beröm för något, använd tyck om din fritid.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus