Startsida Umeå kommun
Visa meny

Taxor och avgifter

Gällande taxor

I menyn kan ni se taxorna på respektive anläggning.

Oaktsamhet

Fritidsnämnden har beslutat om avgifter i de fall där hyresgäster lämnar lokaler eller anläggningar i dåligt skick:

Utrustning/material som ej är återställd (ex ej bortplockad sarg, mål mm)

500 kr

 

Ej stängda fönster

500 kr

 

Larmutryckning (tillkommer utryckningskostnad)

500 kr

 

Beredskapsutryckning

1000 kr

 

Utryckning vaktbolag

1000 kr

 

Verksamhet på ej bokad tid/i ej bokningsbar lokal

500 kr

 

Verksamhet på ej bokad tid som innebär övertid för personal

1000 kr/tim

 

Ej grovstädade omklädningsrum

500 kr

 

Ostädad idrottsplan eller annan bokad yta, 

Umeå Energi Arena och T3 Center

1000 kr

 

Hjälp med inpassering kvällar och helger

200 kr

 

Material som förstörs av oaktsamhet

Debiteras

 

 

Kontakt

Lokalbokningen
fritid.bokning@umea.se

Om du måste ringa

Vi tar helst emot frågor via mejl, men vill du ändå ringa kan du göra det vardagar klockan 10.00–12.00

 

Telefon: 090-16 18 55

Våra taxor

Vid förmedling och uthyrning av lokaler och anläggningar till föreningar, organisationer och övriga finns en fastställd taxa.

Föreningstaxorna gäller för bidragsberättigade föreningar.

De nya taxorna har arbetats fram av fritidsnämnd, tjänstepersoner samt Umeå föreningsråd.

Viktig information

Förening som kommer till en lokal/anläggning som inte är i bra skick, exempelvis inte städade omklädningsrum, inte borttagen utrustning, trasig utrustning etc. är skyldig att meddela lokalupplåtaren detta så fort som möjligt.

Om det händer ring ronderingen på:

070-850 65 36
070-850 65 37

Om du har andra synpunkter, förslag eller vill ge beröm för något, använd tyck om din fritid.

"Tyck om din fritid" finns till för att du ska kunna lämna in dina synpunkter, förslag, klagomål och idéer som rör vår verksamhet.

Var med och påverka. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina önskemål.

Läs mer och lämna synpunkter på www.umea.se/tyckomdinfritid.