Startsida Umeå kommun

Bagarstugor


Avgifter bagarstugor


Avgift

Utan ved

170 kr/dygn

Med ved

349 kr/dygn