Startsida Umeå kommun

Bryggplatser

Alla priser är inklusive 25 procent moms.

Lundåkern, båtbredd under 2,5 meter


Avgift

Båtlängd under 5,0 meter

1 731 kronor/år

Båtlängd 5–9 meter

2 203 kronor/år

Båtlängd över 9 meter

2 517 kronor/år


Lundåkern, båtbredd över 2,5 meter


Avgift

Båtlängd under 5,0 meter

1 966 kronor/år

Båtlängd 5–9 meter

2 412 kronor/år

Båtlängd över 9 meter

3 094 kronor/år


Nydalasjön


Avgift

Roddbåtar

467 kronor/år


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus