Startsida Umeå kommun

Inkvartering

Enbart möjligt för bidragsberättigade föreningar i Umeå kommun för föreningens egna arrangemang inom dess normala verksamhetsområde. Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister minst sex månader före inkvarteringen.

Priserna gäller per natt.


Föreningstaxa

Skolgymnastikhallar

1 789 kr

Skolgymnastiksalar

869 kr

Studiesalar

440 kr


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus