Startsida Umeå kommun

Inkvartering

Enbart möjligt för bidragsberättigade föreningar i Umeå kommun för föreningens egna arrangemang inom dess normala verksamhetsområde. Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister minst sex månader före inkvarteringen.

Priserna gäller per natt.


Föreningstaxa

Skolgymnastikhallar

1 772 kr

Skolgymnastiksalar

861 kr

Studiesalar

436 kr


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus