Startsida Umeå kommun

Konstgräsplaner


Taxa för halvplan fastställs till 75 % av helplanstaxan.

Taxor för konstgräsplaner


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Nolia plan 1

278 kr/tim

417 kr/tim

556 kr/tim

Nolia plan 2

278 kr/tim

417 kr/tim

556 kr/tim

Umeå Energi Arena sol uppvärmningsperioden

738 kr/tim

1 107 kr/tim

1 476 kr/tim

Umeå Energi Arena sol ej uppvämd

334 kr/tim

501 kr/tim

668 kr/tim

Umeå Energi Arena sol Tältet

440 kr/tim

660 kr/tim

880 kr/tim

Grubbevallen

278 kr/tim

417 kr/tim

556 kr/tim

Nordahlsvallen Hörnefors

278 kr/tim

417 kr/tim

556 kr/tim

Skogsvallen, Sävar

278 kr/tim

417 kr/tim

556 kr/tim

Storsjö konstgräs, Holmsund

278 kr/tim

417 kr/tim

556 kr/tim

Tegstunet

278 kr/tim

417 kr/tim

556 kr/tim

Vildmannavallen

278 kr/tim

417 kr/tim

556 kr/tim

Ålidhems konstgräs

278 kr/tim

417 kr/tim

556 kr/tim

7-mannaplaner konstgräs

118 kr/tim

177 kr/tim

236 kr/tim


Taxor för matcher, per match


Föreningstaxa

Träningsmatch, ordinarie timtaxa + 20 %

Se ovan

Tävlingsmatch Nolia

Se Nolia IC

Tävlingsmatch Umeå Energi Arena Sol

Se Umeå Energi Arena

Tävlingsmatch övriga planer, ordinarie timtaxa + 40 %

Se ovan

Ej kommunala konstgräsplaner

Taxor fastställs ej av fritidsnämnden.

Taxor för konstgräsplaner som inte tillhör kommunen


Föreningstaxa

Övrig taxa

Campus Arena

450 kr/tim

450 kr/tim

Campus Arena, halvplan

270 kr/tim

270 kr/tim

Minerva Park Arena

150 kr/tim

150 kr/tim


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus