Startsida Umeå kommun

Materiel för uthyrning

Föreningar, kranskommuner och Umeå kommuns egna verksamheter kan hyra utrustning och annat materiel och debiteras utifrån beslutad taxa.

Uthyrning till privatpersoner är inte möjlig.

Priserna gäller uthyrning per evenemang om inget annat anges. Priserna är exlusive moms. Om du hyr fredag till måndag debiteras ett dygn.

Läktarvagn, byggbar läktare och sekretariatvagn kan hyras ut till arrangemang till en anpassad taxa. För pris ta kontakt med Fritid drift.

Bokning sker via mejl till fritiddrift@umea.se

Material för uthyrning

Avspärrning

Bord

Duschvagn

Elcentraler

Flaggor

Hjärtstartare

Högtalarutrustning

Kabelvindor

Kablar

Läktare, byggbar

Läktarvagn

Matchklocka för inomhusbruk

Mål- och startflaggor

Nummerlappar

Orienteringsskärmar

Prispall

Röstförstärkare

Scenpodium

Sekretariatsvagn

Startklocka

Stolar

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus