Startsida Umeå kommun

Reklamplatser

Priserna gäller inklusive moms.


Taxa

Oavsett anläggning, skylt inomhus

222 kr

Umeå Energi Arena, skylt vid parkering

549 kr