Startsida Umeå kommun

Sammanträdeslokaler

Nolia IC


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Klubban, 7 platser

91 kr/tim

136 kr/tim

182 kr/tim

Sargen, 7 platser

91 kr/tim

136 kr/tim

182 kr/tim

Målet, 30 platser

143 kr/tim

214 kr/tim

286 kr/tim

Piruetten, 30 platser

143 kr/tim

214 kr/tim

286 kr/tim


Umeå Energi Arena Vatten


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Guldrummet, 25 platser

143 kr/tim

214 kr/tim

286 kr/tim


Umeå Energi Arena Vind

VIP-avdelning

Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Hela, 140 platser inkl. kök

376 kr/tim

564 kr/tim

752 kr/tim

Hela, 140 platser exkl. kök

268 kr/tim

403 kr/tim

536 kr/tim

Hela, 140 platser inkl. kök

1 510 kr/tillfälle

2 264 kr/tillfälle

3 020 kr/tillfälle


Sjöfruhallen


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Sammanträdesrum, 25 platser

143 kr/tim

214 kr/tim

286 kr/tim


A3 Arena


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Loungen, 60 platser

226 kr/tim

339 kr/tim

452 kr/tim


Bråvallahallen


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Lejonkulan, 25 platser

143 kr/tim

214 kr/tim

286 kr/tim


Centrumhuset Hornet (fd kommunhuset), Hörnefors


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Kempesalen, 60–80 platser

143 kr/tim

214 kr/tim

286 kr/tim

Bruksrummet, 15–20 platser

91 kr/tim

136 kr/tim

182 kr/tim

Varglyan, 6–8 platser

91 kr/tim

136 kr/tim

182 kr/tim

Hörnträffen, 20–70 platser (beroende på möblering)

118 kr/tim

177 kr/tim

 236 kr/tim

Bäcken, 4–8 platser

91 kr/tim

136 kr/tim

182 kr/tim


Gymnastikens hus


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Mötesrum, 18 platser

91 kr/tim

136 kr/tim

182 kr/tim


Sjuans mötesplats, Mariehem


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Blåmesen, 20 platser

91 kr/tim

136 kr/tim

182 kr/tim

Talgoxen, 24 platser

143 kr/tim

214 kr/tim

286 kr/tim

Kaféet, 35 platser

143 kr/tim

214 kr/tim

286 kr/tim

Tranan, ca 60 platser

143 kr/tim

214 kr/tim

286 kr/tim

Kaféet, ca 35 platser

143 kr/tim

214 kr/tim

286 kr/tim


Ålidhemsskolans idrottshall


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Teorilokal, 30 platser

143 kr/tim

214 kr/tim

286 kr/tim


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus