Startsida Umeå kommun

Sammanträdeslokaler


Föreningstaxa

Övrig taxa

Nolia ICKlubban, 7 platser

89 kr/tim

133 kr/tim

Sargen, 7 platser

89 kr/tim

133 kr/tim

Målet, 30 platser

141 kr/tim

211 kr/tim

Piruetten, 30 platser

141 kr/tim

211 kr/tim

Umeå Energi Arena VattenGuldrummet, 25 platser

141 kr/tim

211 kr/tim

Umeå Energi Arena VindVIP-avdelningHela 140 platser, inkl. kök

370 kr/tim

555 kr/tim

Hela 140 platser, exkl. kök

264 kr/tim

396 kr/tim

Hela 140 platser, inkl. kök

1 481 kr/tillfälle

2 221 kr/tillfälle

SjöfruhallenSammanträdesrum, 25 platser

141 kr/tim

211 kr/tim

A3 ArenaLoungen, 60 platser

222 kr/tim

333 kr/tim

BråvallahallenLejonkulan, 25 platser

141 kr/ tim

211 kr/ tim

Hörnefors Centrumhuset Hornet (fd kommunhuset)Kempesalen, 60-80 platser

141 kr/ tim

211 kr/tim

Bruksrummet, 20 platser

89 kr/ tim

133 kr/tim

Varglyan, 6-8 platser

89 kr/tim

133 kr/tim

Hörnträffen, 20-70 platser (beroende på möblering)

116 kr/tim

174 kr/tim

Hörnån, 20 platser

89 kr/tim

133 kr/tim

Bäcken, 10-12 platser

89 kr/tim

133 kr/tim

Gymnastikens HusMötesrum, 18 platser

89 kr/tim

133 kr/tim

Sjuans mötesplats, MariehemBlåmesen, 20 platser
89 kr/tim
133 kr/tim

Talgoxen, 24 platser

141 kr/tim
211 kr/tim

Caféet, 35 platser

141 kr/tim
211 kr/tim

Ålidhemskolans idrottshallTeorilokal, 30 platser

141 kr/tim

211 kr/tim