Startsida Umeå kommun

Sammanträdeslokaler

Nolia IC


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Klubban, 7 platser

90 kr/tim

134 kr/tim

180 kr/tim

Sargen, 7 platser

90 kr/tim

134 kr/tim

180 kr/tim

Målet, 30 platser

142 kr/tim

213 kr/tim

284 kr/tim

Piruetten, 30 platser

142 kr/tim

213 kr/tim

284 kr/tim


Umeå Energi Arena Vatten


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Guldrummet, 25 platser

142 kr/tim

213 kr/tim

284 kr/tim


Umeå Energi Arena Vind

VIP-avdelning

Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Hela, 140 platser inkl. kök

373 kr/tim

559 kr/tim

746 kr/tim

Hela, 140 platser exkl. kök

266 kr/tim

399 kr/tim

532 kr/tim

Hela, 140 platser inkl. kök

1 495 kr/tillfälle

2 242 kr/tillfälle

2 990 kr/tillfälle


Sjöfruhallen


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Sammanträdesrum, 25 platser

142 kr/tim

213 kr/tim

284 kr/tim


A3 Arena


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Loungen, 60 platser

224 kr/tim

336 kr/tim

448 kr/tim


Bråvallahallen


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Lejonkulan, 25 platser

142 kr/tim

213 kr/tim

284 kr/tim


Centrumhuset Hornet (fd kommunhuset), Hörnefors


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Kempesalen, 60–80 platser

142 kr/tim

213 kr/tim

284 kr/tim

Bruksrummet, 15–20 platser

90 kr/tim

134 kr/tim

180 kr/tim

Varglyan, 6–8 platser

90 kr/tim

134 kr/tim

180 kr/tim

Hörnträffen, 20–70 platser (beroende på möblering)

117 kr/tim

175 kr/tim

 234 kr/tim

Bäcken, 4–8 platser

90 kr/tim

134 kr/tim

180 kr/tim


Gymnastikens hus


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Mötesrum, 18 platser

90 kr/tim

134 kr/tim

180 kr/tim


Sjuans mötesplats, Mariehem


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Blåmesen, 20 platser

90 kr/tim

134 kr/tim

180 kr/tim

Talgoxen, 24 platser

142 kr/tim

213 kr/tim

284 kr/tim

Kaféet, 35 platser

142 kr/tim

213 kr/tim

284 kr/tim

Tranan, ca 60 platser

142 kr/tim

213 kr/tim

284 kr/tim

Kaféet, ca 35 platser

142 kr/tim

213 kr/tim

284 kr/tim


Ålidhemsskolans idrottshall


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Teorilokal, 30 platser

142 kr/tim

213 kr/tim

284 kr/tim