Startsida Umeå kommun

Simhallar

Vill du boka en simhall eller del i en simhall? Kontakta simhallen för bokning. Telefonnummer och mejladresser hittar du på www.umea.se/bad.

Taxor för simhallar

Storsjöhallen, Holmsund

Föreningstaxa

Övrig taxa

Hel bassäng

240 kr/tim

Per bana

40 kr/tim

Hel simhall

1 000 kr/två tim

Aquarena

1 500 kr/två tim

Hel simhall och Aquarena

2 000kr/två tim


Vallabadet, Hörnefors

Föreningstaxa

Övrig taxa

Hel simhall

130 kr/tim

600 kr/tim


Sävar simhall

Föreningstaxa

Övrig taxa

Hel simhall

130 kr/tim

600 kr/tim


Hemgårdens bad

Föreningstaxa

Övrig taxa

Hemgårdens bad

600 kr/tim

1 000 kr /tim

Taxor för Navet

Följande taxor för Navet gäller föreningar som bedriver simidrott, enligt Svenska simförbundets stadgar, verksamma inom Umeå kommun:


Föreningstaxa

Träning, 25-metersbana

45 kr/tim

Träning, 50-metersbana

90 kr/tim

Träning, hoppbassäng

300 kr/tim

Träning, 12,5x22 meter (två alternativ)

700 kr/tim

Simtävling, 25/50-metersbassäng

10 000kr/heldag*

Simtävling, 25/50-metersbassäng

7 000kr/halvdag

*Taxa för simtävling förutsätter att badhuset i övrigt är öppet för allmänheten. Simtävlingar är begränsade till max sex heldagar per kalenderår. Heldagar kan valfritt delas upp i halvdagar (t.ex. fyra heldagar och fyra halvdagar).

Följande taxor för Navet gäller föreningar som bedriver simidrott, enligt Svenska simförbundets stadgar, utanför Umeå kommun:


Föreningstaxa

Träning, 25-metersbana

90 kr/tim + 85 kr/deltagare*

Träning, 50-metersbana

180 kr/tim + 85 kr/deltagare*

Träning, hoppbassäng

600 kr/tim + 85 kr/deltagare*

Träning, 12,5x22 meter (två alternativ)

1 000 kr/tim + 85 kr/deltagare*

*Deltagarna har möjlighet att stanna kvar i anläggningen.

Mer information om Navet finns på www.navet.umea.se.
Kontakta Navet om du har frågor om taxorna: mejla navet@umea.se eller ring 090-16 16 40.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus