Startsida Umeå kommun

Sjuans mötesplats, Mariehem


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Kaféet, ca 35 platser

142 kr/tim

213 kr/tim

284 kr/tim

Motionsrum Falken

117 kr/tim

175 kr/tim

234 kr/tim

Miniaula Tranan, ca 60 platser

142 kr/tim

213 kr/tim

284 kr/tim

Mötesrum 01 Blåmesen, 20 platser

142 kr/tim

213 kr/tim

284 kr/tim

Mötesrum 04 Talgoxen, 24 platser

142 kr/tim

213 kr/tim

284 kr/tim