Startsida Umeå kommun

Studiesalar

Priserna gäller inklusive moms.


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Salar för studieverksamhet

85 kr/tim

127 kr/tim

170 kr/tim