Startsida Umeå kommun

Studiesalar

Priserna gäller inklusive moms.


Föreningstaxa

Privatpersoner

Företag/övriga organisationer

Salar för studieverksamhet

86 kr/tim

129 kr/tim

172 kr/tim


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus