Startsida Umeå kommun

Inpassering till lokaler

Inpasseringssystem

Umeå kommun använder sig av RFID vid inpassering till kommunens olika idrottsanläggningar. Detta innebär att du behöver en så kallad låstagg och en PIN-kod för att komma in i en anläggning. Undantag vid barnkalas då man får en tillfällig kod.

Din låstagg behöver du beställa i förväg via fritid.passage@umea.se. Du hämtar och betalar den sedan i receptionen på Umeå Energi Arena Vatten. Taggen kostar 50 kronor och vi vill att du betalar med kort, vi accepterar de flesta varianterna av kort. Se öppettiderna till Umeå Energi Arena.

I beställningsmailet anger du:

  • fullständigt namn
  • personnummer
  • föreningstillhörighet eller liknande
  • i vilken hall samt vilken tid du bokat
  • eventuellt befintligt taggnummer (om du redan har en tagg)

För att komma in i de flesta av våra lokaler kan du använda samma låstagg, men det finns undantag. Kontakta gärna lokalbokningen om du är osäker på att du kommer in i den lokal du bokat. 

Personligt ansvar

Du är personligt ansvarig över din låstagg, vilket betyder att i det fall någon använder sig av din låstagg för inpassering och du inte rapporterat den som borttappad så är du ansvarig för eventuella skador.

Borttappad låstagg

Om du tappar bort din låstagg anmäler du det omgående till Lokalbokningen.

Omregistrering av låstagg i Sävaråhallen/Sävar B-hall

Behörigheter ges säsongsvis i Sävaråhallen och Sävar B hall.

Inför varje säsong, minst två dagar innan din första bokade tid, måste du uppdatera din låstagg. Detta gör du genom att endera ringa 090-161627 eller maila fritid.passage@umea.se

Behandling av personuppgifter

För att kunna registrera en låstagg behöver vi uppgifter från dig. Dina personuppgifter används för att koppla låstaggen till dig som person. Genom att köpa/registrera/omregistrera din låstagg lämnar du samtycke till behandling av dessa personuppgifter enligt PUL.

Kontakt

Umeå Energi Arena
fritid.passage@umea.se

Vi tar helst emot frågor via mejl, men vill du ändå ringa kan du göra det på telefon:
090-16 16 27

Om du inte kommer in

Om du får problem med att komma in kan du på kvällar och helger ringa ronderingsgruppen. Telefonnummer till dem står även uppsatt utanför anläggningarna.

070-850 65 36
070-850 65 37

Instruktioner

Nedan har kan du ta del av intruktioner för de olika inpassersystemen.

Se instruktion för inpassering