Startsida Umeå kommun
Bild på konstgräsplan

Fotbollsplaner, utomhus

Umeå kommun äger och sköter totalt 15 konstgräsplaner. Fotbolls­planerna finns i Holmsund, Hörnefors, Sävar, Grubbe, Ålidhem, Ersäng, Tomtebo, Nolia, Carlshem, Teg, Umeå Energi arena och Ersmark. I kommunen finns endast en gräsplan som kommunen har ansvar för och den ligger i Botsmark. Resterande gräsplaner ägs av föreningar. Kommunen ansvarar även för skötseln av Nydalafälten.

Så underhålls konstgräsplanerna

11-mannaplanerna sladdas och städas i genomsnitt två gånger per vecka under säsong och de mindre planerna en gång per vecka.

Alla planer djuprengörs och fylls på med granulat i genomsnitt en gång per säsong. Harvning sker minst två gånger per säsong.

Konstgräsplanen på Umeå Energi Arena är vår match arena och har en egen skötselplan och säsongslängd.

Säsongslängd

Konstgräsplanerna börjar skottas vecka 11 och målen börjar plockas bort för säsongen vecka 44.

Att planerna skottas innebär ej att de är garanterat spelbara utan det beror helt på vädret när de går att nyttja. På Grubbe och Teg öppnar omklädningsrummen när vädret är tillräckligt gynsamt för att starta upp anläggningar som ej är isolerade för vinterklimat. För mer information se servicenivå för konstgräsplan.

Kontakt

Konstgräsplan Umeå energi arena

Camilla Lundberg
enhetschef
090-16 16 34
camilla.lundberg.2@umea.se

Konstgräsplan Holmsund

Ulf Jakobsson
enhetschef
090-16 35 22
ulf.jakobsson@umea.se

Resterande konstgräsplaner

Sofia Åström
enhetschef
Umeå kommun fritid
090-16 54 02
sofia.astrom@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.