Startsida Umeå kommun

Klasmyrans MTB-bana

I området mellan Tomtebo och Carlshem finns en 3 kilometer lång slinga avsedd för mountainbike. Den har stakats ut över varierande terräng och skyltats upp för att öka tillgänglighet och orienterbarhet i området samt att skapa en intressant slinga för terrängcykling. I dag finns en orienteringskylt över området uppsatt längs gång- och cykelbanan mellan Silvervägen och Tomtebovägen.

På vissa sträckor kan man komma upp i ganska bra hastigheter och då är det viktigt att alla håller sig till samma åkriktning och att all cykling sker medsols.

Eftersom det finns många stigar i området behöver man också vara uppmärksam på om det rör sig andra på slingan. På slingan har cyklister företräde men det innebär inte att andra inte får vistas på eller vid banan.

Naturen i området

Området mellan Tomtebo och Carlshem är i grunden ett sankt myrområde med ett fåtal berghällar. Området genomkorsas av en bäck som rinner ut i Grössjön. De kullar som förekommer i området består av schaktmassor som kördes hit när de närliggande bostadsområdena byggdes på 1970–1990-talen. Uppe på den högsta höjden kan man blicka ut över stora delar av Carlshem och Ålidhem. Kullarna är idag under igenväxning av blandad löv- och tallskog. Många trädgårdsarter som gulbarkig hägg, korallkornell och balsampoppel har spridits till området. På grund av kompostdumpning sprids även brännässlor, kirskål, jättebalsamin och spansk skogssnigel.

Området är idag genomkorsat av stigar. Kojor, spontana grillplatser och orienteringskontroller är andra exempel på spår av nutida användning. De tidigaste spåren av mänsklig aktivitet daterar dock så långt tillbaka i tiden som till järnåldern. Gravrösen finns i områdets äldre, granskogsbevuxna del, i riktning mot Grössjön.

Kontakt

Roger Hamstig
enhetschef
friluftsliv
090-16 54 03
roger.hamstig@umea.se

Patrik Wivstad
fritidskonsulent
samordnare, friluftsliv
090-16 16 12
073-637 53 49
patrik.wivstad@umea.se

Mer information

Ladda ner spårkartan (pdf, 10 MB)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus