Startsida Umeå kommun

Å och älv

I Umeå kommun har vi aldrig långt till rinnande vatten. Längs våra större åar och älven finns det flera iordningställda platser där du som besökare kan fiska eller bara njuta av naturen. Längs älven finns även bryggor för dom som vill besöka våra platser med båt.

Kontakt

Stig Nilsson
enhetschef
Fritid drift
090-16 54 03
stig.nilsson@umea.se

Patrik Wivstad
fritidskonsulent
samordnare, friluftsliv
090-16 16 12
073-637 53 49
patrik.wivstad@umea.se

Friluftsområden

Friluftsområdeskartan

På kommunens webbplats finns också webbaserade kartor som hjälper dig att hitta rätt.

Läs mer om och titta på kartor

Andra vattendrag

Läs mer om Vindelälvsdalen
(www.vindelalven.se)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.