Startsida Umeå kommun

Å och älv

I Umeå kommun har vi aldrig långt till rinnande vatten. Längs våra större åar och älven finns det flera iordningställda platser där du som besökare kan fiska eller bara njuta av naturen. Längs älven finns även bryggor för dom som vill besöka våra platser med båt.

Kontakt

Roger Hamstig
enhetschef
friluftsliv
090-16 54 03
roger.hamstig@umea.se

Patrik Wivstad
fritidskonsulent
samordnare, friluftsliv
090-16 16 12
073-637 53 49
patrik.wivstad@umea.se

Friluftsområden

Friluftsområdeskartan

På kommunens webbplats finns också webbaserade kartor som hjälper dig att hitta rätt.

Läs mer om och titta på kartor

Andra vattendrag

Läs mer om Vindelälvsdalen
(www.vindelalven.se)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus