Startsida Umeå kommun

Bölesholmarna

Bölesholmarna hittar du något uppströms från gamla bron över älven i centrala Umeå. Holmarna består av Gröna oxen och Grytan. Gröna oxen sköts som ett rekreationsområde med badplats, två stycken grillplatser och goda möjligheter till fiske. Grytan har lämnats relativt orört för att skapa en oas för fåglar och insekter i Umeås centrala delar. Holmarna nås via två stycken broar från Tegssidan.

Kontakt

Roger Hamstig
enhetschef
friluftsliv
090-16 54 03
roger.hamstig@umea.se

Patrik Wivstad
fritidskonsulent
samordnare, friluftsliv
090-16 16 12
073-637 53 49
patrik.wivstad@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus