Startsida Umeå kommun

Hörnån

Hörnån rinner i hela sitt lopp i skogslandet. Skogsån är ungefär 65 kilometer lång och den totala fallhöjden uppgår till cirka 175 meter.

Hörnåns omgivning består i de övre delarna i huvudsak av myrmarker, på de nedre delarna inramas ån av löv- och blandskogar som ersätts med åkermark i de större byarna. Längs långa partier av ån saknas bebyggelse och vägar, vilket ökar otillgängligheten och förstärker vildmarkskänslan.

För den allmänt naturintresserade erbjuder Hörnåns nipor och raviner fina växt- och fågelmiljöer. Vissa sträckor är lämpliga för kanotning.

Kontakt

Roger Hamstig
enhetschef
driftsenheten
Umeå kommun
090-16 54 03
roger.hamstig@umea.se

Anders Linder
avdelningschef
driftsenheten
Umeå kommun
090-16 54 07
070-570 78 45
anders.linder@umea.se

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus