Startsida Umeå kommun

Umeälven

Umeälven är en av de stora norrlandsälvarna och rinner rakt igenom Umeå. Älven är cirka 470 km lång och har sin början vid den norska gränsen i Storumans kommun. Vid älvens utlopp har det skapats två stycken deltan, Österfjärden och Västerfjärden, vilka är välbesökta av fåglar i flytt tider.

Vid Vännäs rinner Umeälven ihop med Vindelälven som är Sveriges största biflod. Vindelälven är en av Sveriges fyra stora oreglerade älvar. Tack vare laxtrappan i Norrfors vandrar såväl lax som öring upp i älven.

Från Bölesholmarna i Umeås centrala delar till kraftverket i Norrfors finns ett antal grill och rastplatser. Du kan med lätthet besöka de flesta genom att ta en cykeltur uppströms längs älvens norra strand. I höjd med Baggböle kan du komma över älven och besöka Umeå energicentrum eller rastplatserna Klabböle eller Notvarpsstugan.

Om du istället väljer att fortsätta ett par 100 meter till kommer du fram till Arboretum norr. I Arboretet ligger rastplatsen Tvätthällsstugan med sina hällar ned till älvens vatten. Efter ytterligare en bit kommer du till Kåddisholmen och Kåddisstugan. Om du har som plan att cykla hela vägen till Norrfors så kan du stanna till vid Norrforsstugan och titta till hällristningarna som finns i den gamla flodfåran.

Kontakt

Roger Hamstig
enhetschef
friluftsliv
090-16 54 03
roger.hamstig@umea.se

Patrik Wivstad
fritidskonsulent
samordnare, friluftsliv
090-16 16 12
073-637 53 49
patrik.wivstad@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus