Startsida Umeå kommun

Norrbyskär

Norrbyskär är en ögrupp som ligger 4 mil söder om Umeå. Dessa öars historia är en fascinerande berättelse om hur ett sågverkssamhälle byggdes upp från grunden på mindre än tio år, för att sedan försvinna lika plötsligt knappt 60 år senare.

Det var Frans Kempe, disponent och VD i Mo och Domsjö, som i början av 1890‑talet ledde etableringen av Norrbyskär som kom att bli mönstersamhälle med en av Europas största ångsågar.

Kontakt

Stig Nilsson
enhetschef, fritid drift
Umeå kommun
090-16 54 03
stig.nilsson@umea.se

Anders Linder
avdelningschef, fritid drift
Umeå kommun
090-16 54 07
070-570 78 45
anders.linder@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.