Startsida Umeå kommun

Reservat

I Umeå kommun finns det två kommunala reservat, Grössjön och Strömbäck-Kont. Båda har sin karaktäristiska natur, men närheten till lugnet och naturen är det som förenar dem.

I Umeå kommun finns fler naturreservat som tas om hand av Länsstyrelsen.

Läs om naturreservat på på Länsstyrelsens webbplats

Kontakt

Roger Hamstig
enhetschef
friluftsliv
090-16 54 03
roger.hamstig@umea.se

Patrik Wivstad
fritidskonsulent
samordnare, friluftsliv
090-16 16 12
073-637 53 49
patrik.wivstad@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus