Startsida Umeå kommun

Reservat

I Umeå kommun finns det två kommunala reservat, Grössjön och Strömbäck-Kont. Båda har sin karaktäristiska natur, men närheten till lugnet och naturen är det som förenar dem.

I Umeå kommun finns fler naturreservat som tas om hand av Länsstyrelsen.

Läs om naturreservat på på Länsstyrelsens webbplats

Kontakt

Stig Nilsson
enhetschef
Fritid drift
090-16 54 03
stig.nilsson@umea.se

Patrik Wivstad
fritidskonsulent
samordnare, friluftsliv
090-16 16 12
073-637 53 49
patrik.wivstad@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.