Startsida Umeå kommun

Strömbäck-Kont naturreservat

Naturen är ett resultat av inlandsis och hav och floran är därför den mest artrika efter Västerbottenskusten. Bygden kring Strömbäck-Kont har en tretusenårig historia. Där finner du väldiga gravrösen från bronsåldern och de flesta byarna finns på kartor från 1500-talet.

Omformade klippor

Inlandsis och bränningar har utformat klipporna. Ägna en stund att söka bestämma bergarterna, att skilja på gnejser och granit.

Format av landhöjning

Hur såg det ur för tvåhundra år sedan? Vilka sjöar var vikar? Ströms första glasbruk hittar du också här.

Övergångar hav till sjö

Inom reservatet finns övergångar från hav till sjö, från strand till land. Växtligheten har i varje skede en bestämd zonering.

Kontakt

Roger Hamstig
enhetschef driftsavdelningen
090-16 54 03
roger.hamstig@umea.se

Anders Linder
avdelningschef driftsavdelningen
090-16 54 07
070-570 78 45
anders.linder@umea.se

Mer information

Driftsansvar

Toaletter, sopor och vedutkörning sköts av Umeå kommun.

Få information via SMS

Karta

Strömbäck-Kont (pdf)

Informationsblad

Strömbäck-Kont (pdf)

Länkar

Tillgänglighet i Umeå

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus